Částečná a úplná uzavírka Želatovské ulice

zakaz vjezduZ důvodu stavby kruhového objezdu k nákupnímu centru Kasárna bude:

- v termínu 25.9. – 13.10.2017 průjezd linek 105, 112 a 115 ulicí Želatovská bez omezení.

- v termínu 14.10. – 15.10.2017 část ulice Želatovská zcela uzavřena a linka 112 pojede ze zastávky Želatovská ulicí Tř.gen.Janouška a Dvořákova na točnu, kde se otočí a v zastávce nemocnice naváže na svou stávající trasu. Vlivem této objízdné trasy nebude 14. a 15.10. obsloužena zastávka Kabelíkova.


 

Uzavírka ulice Čechova

zakaz vjezduPo dobu úplné uzavírky 21.9. od 6:00 hod – 22.9.2017 + 28.9.- 30.9.2017 budou dotčené spoje linek MHD 101, 103, 111 a 112 vedeny z autobusového nádraží po objízdné trase sil. III/04721 ulice Husova, II/436 ul. Kojetínská, II/434 ul. Komenského, I/55 ul. Komenského, ul. Šířava na náhradní zast. „Přerov,Šířava SOU“ (za zast. Prior) a dále dle platných JŘ a licencí. Objízdná trasa je obousměrná. Pro opačný směr bude zastávka Prior přesunuta naproti stávající zastávky „Přerov,Šířava SOU“.  V termínu 23.9. – 27.9.2017 bude autobusům umožněn průjezd.


 

Zastávka Most Legií od 18.9. opět v provozu

Od pondělí 18.9.2017 bude opět zprovozněna zastávka Most Legií (směr centrum), která byla před rokem dočasně zrušena z důvodu výstavby protipovodňové zídky na nábřeží E.Beneše.


 

Připomínáme povinnost vepsat číslo průkazu na jízdenky

Prosím překontrolujte si jízdní doklady. Připomínáme:

Časové jízdenky (cestující 6-15 let, studenti 15-26 let, senioři 65+ a senioři 70+) vázané na slevový průkaz jsou nepřenosné. Tzn., že oprávněný držitel průkazu (u dětí do 10 let i zákonný zástupce) je povinen, pokud tak již neučinil prodejce, zapsat na časovou jízdenku číslo průkazu, na jehož základě byla jízdenka vydána.

Dle Smluvních přepravních podmínek Čl.4. Jízdní doklady a jejich použití bod 3) jízdní doklad je neplatný, jestliže: j) není na jízdence nejpozději v den zakoupení vypsáno číslo průkazu, pokud číslo průkazu nebylo již vytištěno dopravcem.

Toto neplatí pro občanské jízdenky, pro jejichž nákup není zapotřebí vlastnit průkaz.


 

Úplná uzavírka sil. I/55 ul. Palackého

Po dobu úplné uzavírky ve dnech 11.9. od 7: 00 do 12.9.2017 budou linky ve směru od Předmostí na AS vedeny z kruhového objezdu u hotelu Strojař po ulici nábř. Dr. Edvarda Beneše, kde náhradou za zast. „Palackého“ obslouží zast. „Přerov,most Míru“, sil II/436 do zast. „Přerov,Kojetínská TESCO“ a dále dle JŘ a licencí. Vlivem objízdné trasy tak bude v tomto směru zrušena zastávka „Přerov,Palackého“ a „Přerov,pivovar“. V opačném směru linky projedou ulicí Kratochvílova.


 

Stavební práce přesouvají zastávky

nahradni oznacnikDíky stavebním pracím na zastávkách dochází u některých zastávek k jejich přesunům do náhradních poloh. Zastávka pivovar směr aut.st. je přesunuta z důvodu stavební úpravy vodovodního řadu. Zastávky hřbitov v obou směrech jsou přesunuty k náhradním označníkům z důvodu rekonstrukce zastávkového zálivu. Stavební firma se do zastávkových zálivů pustí i u obou zastávek Jižní Čtvrť, které budou v nejbližších dnech taktéž dočasně přesunuty do náhradních poloh.


 

 

Úplná uzavírka ul. Kratochvílova od 1.8.2017

Z důvodu úplné uzavírky ul. Kratochvílova budou autobusy ode dne 1.8.2017 vedeny ulicí Palackého (obousměrná) a náhradou za zrušenou zast. „Přerov,nám.T.G.Masaryka“ zastaví na dočasné zastávce „Přerov,Palackého“ umístěné před Penzion Koner Bar (naproti stávající zast. Palackého).     


    

Částečná a úplná uzavírka ul. 9.května

V termínu od 10.7.2017 do 29.10.2017 v 5 etapách bude probíhat částečná a úplná uzavírka ulice 9. května v Přerově.

Po dobu úplné a částečné uzavírky budou linky vedeny takto:

1. Etapa 10.7.2017 – 1.8.2017

Linky MHD nebudou touto etapou nijak dotčeny.

2. Etapa 2.8.2017 – 20.8.2017

Linky MHD budou vedeny takto:

1) 925104 nebude touto etapou nijak dotčena

2) 925103 a 925112 ve směru na Lověšice ze zast. „Přerov,Újezdec,kopec“ po MK Hlavní, ul. 9.května (III/0555), Durychova (I/55), Gen. Štefánika (I/55) na sil. III/0557 a dále dle JŘ a licencí. V opačném směru budou spoje vedeny ul. Gen. Štefánika (I/55), I/55A, ul. 9. Května a dále dle JŘ a licencí. Spoje č. 3 a 5 linky 925103 a  (aktualizace informace 2.8.2017) spoj. č. 22 linky 925112 z důvodu dalšího opožďování spojů neobslouží místní část Újezdec.

U těchto spojů tak budou vlivem objízdné trasy zrušeny zast. „Přerov,Újezdec,kopec“ „Přerov,Újezdec,střed“ a „Přerov,ČSAD-STS“.

3. Etapa 21.8.2017 – 21.9.2017

Všechny dotčené linky MHD budou vedeny stejně jako při 2. Etapě s tím rozdílem, že spoj č. 13 linky 925103 bude veden ze zast. „Přerov,Újezdec,kopec“ MK Hlavní, ul. 9.května (III/0555), MK Nivky, Gen. Štefánika (I/55), I/55A a dále dle JŘ a licencí. U tohoto spoje bude navíc zrušena zast. „Přerov,ČSAD-STS.

4. Etapa 22.9.2017 – 27.10.2017

Všechny linky MHD budou vedeny stejně jako při 3. Etapě s tím rozdílem, že linka 925104 bude vedena ve směru ze zast. „Přerov,ČSAD-STS“ ul. 9.května (III/0555), MK Nivky, Gen. Štefánika (I/55), I/55A a dále dle JŘ a licencí.

5. Etapa 28.10.2017 – 29.10.2017

Linka MHD (925112) ve směru na Lověšice ze zast. „Přerov,Jižní čtvrť“ po MK Hlavní, ul. 9.května (III/0555), kde bude naproti prodejny Suzuki umístěna náhradní zastávka pro Újezdec, poté se autobus otočí v křižovatce ul. 9. Května a I/55A Durychova (I/55), Gen. Štefánika (I/55) na sil. III/0557 a dále dle JŘ a licencí. Vlivem objízdné trasy bude zrušena zast. „Přerov,ČSAD-STS“, „Přerov,Újezdec,kopec“ a „Přerov,Újezdec,střed“. Objízdná trasa je obousměrná.


 

Předprodejní středisko

Tovární 3248, autobusové nádraží Přerov

 

 tel. 581 209 999

provozní doba telefonního čísla je totožná
s provozní dobou předprodejního střediska
na autobusovém nádraží

U nás vyřídíte
- prodej časových jízdenek pro zónu 51, vyhledání spojení, vyřízení průkazů na slevu

Provozní doba:
pondělí - pátek
   7:00 - 12:00   a   12:30 - 16:00 (prázdninová provozní doba)

sobota, neděle, svátek
   zavřeno

 

2011 Městská autobusová doprava Přerov - Úvodní strana. 2013 - 2017 - TB
Powered by Joomla 1.7 Templates, read web hosting reviews